דף תדריך למשתתף במסע אופניים גלגלים של תקווה 2020
 1. לא תותר רכיבת אופניים ללא תווית זיהוי שנופקה ע"י המארגנים.
 2. תחומי האחריות של מארגני המסע יהיו בין הרכב המוביל לרכב המאסף. אין לרכב מחוץ לתחומים אלו.
 3. רוכבי האופניים יקפידו על הוראות ותקנות התעבורה.
 4. חובת חבישת קסדה חלה על כל משתתפי המסע.
 5. עצירת רוכב אופניים או רכב מלווה תהיה מחוץ לתחום הדרך ומעבר לשול הימני.
 6. הרוכבים ינועו בנתיב הימני בלבד ובצמוד לשול הימני.
 7. יש לרכוב במסלול הרכיבה המסומן בלבד. אין לקצר את מסלול הרכיבה או לרכוב במסלול חליפי.
 8. הרוכבים ישמעו ויצייתו להוראות המארגנים והסדרנים.
 9. במקרה של תקלה באופניים או פציעה יש לרדת מתחום הדרך ולהמתין בשול לרכב המאסף.
 10. אין להשליך בקבוקי מים או כל פסולת אחרת לשולי הדרך.
 11. ההזנקה תהיה בזמן שנקבע. רוכבים שלא יהיו מוכנים בזמן ההזנקה לא יורשו לצאת למסע.
 12. רוכבים כולל אופני יד שיפגרו אחרי הדבוקות העיקריות במהלך המסע ביותר מ - 10 דקות יועלו לרכב המאסף. בעיקר בתחום כביש 75 מצומת רמת ישי מערב לצומת נהלל.
 13. אופני יד מחויבים בדגלון זיהוי ממוקם על מוט בגובה מעל 1 מטר.
 14. חובת נשיאת מים לפחות ליטר לרוכב במסלולי הכביש ו3 ליטר במסלול השטח.
 15. מסלול הכביש הארוך מיועד לרוכבים מגיל 14 בליווי מבוגר ומגיל 16 לרכיבה ללא ליווי מבוגר.
  מסלול הכביש הקצר מיועד לרוכבים מגיל 10 בליווי מבוגר ומגיל 16 לרכיבה ללא מבוגר.
  מסלול השטח הארוך מיועד לרוכבים מגיל 12 בליווי מבוגר ומגיל 16 לרכיבה ללא ליווי מבוגר.
  מסלול השטח הקצר מיועד לרוכבים מגיל 5 בליווי מבוגר ומגיל 16 לרכיבה ללא מבוגר.
 16. האירוע מוגדר כמסע עממי ולא תחרותי.
 17. למען ביטחונכם ייסגר הכביש לתנועת כלי רכב - סגירת הכבישים תאלץ אותנו לקבוע קצב רכיבה בינוני וכן עצירות יזומות לצמצום הפערים - אנא קבלו זאת בהבנה.

בשום מקרה אין לעקוף את הרכב המוביל
רוכב שיעקוף את הרכב המוביל יוצא מתחום אחריות המארגניםתמונות נבחרות


פייסבוק שוונג
פייסבוק אתגרים
אינסטגרםנותני חסויות